Omsättningen av nästan alla varor och tjänster är momspliktig. Men det finns några undantag. Här följer exempel på tjänster där omsättningen är momsfri: sjukvård, tandvård och social omsorg. grundskola, gymnasieskola, högskola och universitet. bank- och finansieringstjänster. försäkringstjänster.

4447

Att 1930 får +50 000 är jag med på och hade gärna haft ett motkonto där. I så fall får jag lägga till 2010 i kontoplanen, för tidigare har jag enbart använt 1940/2013 (bank/egna uttag) som motkonton vid uttag och 1940/3100 (bank/momsfria intäkter) då pengar kommit in.

3700 Lämnade rabatter, bonusar etc. R1/R2. 3900 Övriga rörelseintäkter R1/R2. 3970 Vinst vid avyttring av immateriella och materiella. 11 mar 2021 R1: Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga intäkter, Resultatrapporten och R2: Momsfria intäkter, Hittas i resultatrapporten.

Momsfria intäkter

  1. Felaktig böter
  2. Stödjande murparti vederlag
  3. Vilken färg på concealer under ögonen

-6 500 kr. Bidragsmedel och moms. Intäkter av bidragsmedel är ej momspliktig verksamhet och ska inte belastas med moms. Bokföring av bidragsmedel.

Lämnade rabatter, bonusar etc. R1/R2.

Mervärdesskatt (mervärdeskatt), meromsättningsskatt, mervärdesomsättningsskatt (moms) och omsättningsskatt är konsumtionsskatter, alltså skatter som i sista hand betalas i samband med inköp för konsumtion.

Vad gäller moms påminnelseavgift så finns det inget krav på att man ska betala moms när … ”Det största problemet med UberPOP är att konceptet undviker skatt. Det är anledningen till att priserna är låga och det är skälet till att UberPOP är ett hot mot hela skattesystemet om Enklast möjliga är målet! Ja, det är tanken bakom Deklaration år 2011, en hjälp för de ganska många kulturarbetare och andra som har enskild firma och fått ökad press på sig sedan kravet på Förenklat årsbokslut infördes. Nyheten Förenklat bokslut blev en lättnad för dem med mycket stor verksamhet men snarare motsatsen för författare och andra kulturarbetare.

Zervant

R7 Anställd personal. R8 Räntekostnader m.m.

3500. Fakturerade kostnader. 3700. Lämnade rabatter, bonusar etc.
Carnegie strategi fond

Momsfria intäkter

30. Försäljning 6% moms. 0. 0. 0.

Intäkter. Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga. intäkter. 3000.
Svenska visor den röda samlingen

risk och konsekvensanalys schema
värsta gänget i sverige
bilelektriker stockholm
steg 4 na
conseil revision ab
facebook pixel gdpr

I kontogrupp 3004 Försäljning inom Sverige, momsfri hittar vi konton av typen intäkter. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i 

Detta ska normalt bokföras som en kostnad med avdrag för ingående moms och sedan som en intäkt med utgående moms.