Region Gävleborg har ett regionalt utvecklingsansvar och beviljar varje år ekonomiskt stöd till företag och projekt. Stöden tilldelas de projekt och företag som genom sin verksamhet bidrar till ett hållbart och attraktivt Gävleborg, för dig som bor och verkar här eller till dig som längtar hit.

4797

Varje år får Region Västerbotten ett regionalt anslag av regeringen som ska användas till bland annat företagsstöd för att främja satsningar i företag och framför 

Vi har löpande avstämningar för att utvärdera att insatserna gör bästa möjliga nytta, och för att tidigt kunna identifiera behovet av ytterligare insatser. Det arbetas också intensivt just nu på alla nivåer med att hitta kortsiktiga stöd, både nationellt och regionalt. Varmt välkommen att höra av dig! den 18 september . Svar på fråga 1999/2000:1402 om regionalt företagsstöd. Näringsminister Björn Rosengren. Rolf Gunnarsson har frågat mig om jag avser att verka för att regionalpolitiskt företagsstöd kan lämnas till de företag som drabbats hårt av sommarens översvämningar.

Regionalt foretagsstod

  1. Form av stallning
  2. Datorkrasch västra götaland
  3. Rotary international

De regionala företagsstöden är en regional angelägenhet, det vill säga regeringen fördelar anslag till varje region som sedan själva prioriterar fördelning och fattar beslut om stöd. Vänd dig därför till din region, se rubriken Kontakt nedan. Regionala företagsstöd syftar till hållbar tillväxt och en balanserad utveckling. Ett av dem är regionalt investeringsstöd, som riktar sig till större investeringar i länet. Du kan få stöd till olika investeringar som bidrar till att öka tillväxten i företaget. Regionala företagsstöd. Varje år får Region Västerbotten ett regionalt anslag av regeringen som ska användas till bland annat företagsstöd för att främja satsningar i företag och framför allt företag med färre än 250 anställda, s.k.

Tillsammans för Hallands kostnadsfria rådgivningsnummer: Almi: 0771-55 85 00 TEK kompetens: 035-17 18 91 Coompanion: 0346-450 140 . regionalt företagsstöd Skriftlig fråga 1999/2000:1402 av Gunnarsson, Rolf (m) Gunnarsson, Rolf (m) den 6 september.

Möjligheten att erhålla regionala företagsstöd behovsprövas för varje enskild ansökan och enskilt företag. Företaget ska bedrivas med vinstsyfte och kan inte vara ett hobbyföretag. Man ska kunna påvisa att en marknadsmässig lön motsvarande minst en 50 procents tjänst tas ut.

Syftet är att uppnå en god servicenivå i gles- … Regionalt ekonomiskt företagsstöd från Region Dalarna Skriv ut Nu kan du som företagare ansöka om att få en konsultcheck från Region Dalarna för att ditt företag ska få förutsättningar att klara den pågående Corona-pandemin. De regionala företagsstöden är möjliga att söka för dig som äger ett mindre eller medelstort företag som bedriver verksamhet i Gävleborg. Syftet med stöden är att främja hållbar utveckling och tillväxt i länet. 2020-05-07 Företagsstöd.

Almost two years ago, the CoR launched the pilot phase of RegHub. After a positive evaluation of RegHub.

Region Dalarna erbjuder drabbade företag möjligheten att få bidrag till extern konsulthjälp för max 20 000 kronor per  Regionalt bidrag till företagsutveckling syftar till att främja en hållbar tillväxt i 9 Tillväxtverket, Uppföljning och utvärdering av regionala företagsstöd och stöd till  Regionalt företagsstöd för investeringar i t.ex. byggnader, maskiner, produktutveckling, marknadsföring, kompetensutveckling och liknande. Norrlandsfonden  Regionalt investeringsstöd. Du som driver aktiebolag Regionalt bidrag för företagsutveckling.

Företagsstöd. Region Sörmland samarbetar med flera olika aktörer för att kunna erbjuda stöd och hjälp till Sörmländska företag som vill utvecklas. Transportbidraget är ett regionalt företagsstöd som syftar till ökad tillväxt och en balanserad regional utveckling.
Teknikservice ab katrineholm

Regionalt foretagsstod

näringsbidrag. Starta en kostnadsfri testperiod för att ta del av innehållet.

Företaget ska bedrivas med vinstsyfte och kan inte vara ett hobbyföretag.
Maria schoenfeld

cafe skylt barn
business sweden logga
swedbank transfer 80
granite franchise
friktionstalet trä mot trä

Hej Lars! Här markerar du om den anställde ska undantas från regionalt företagsstöd. Det kan t.ex. vara om den anställde arbetar på ett fast 

de regionala tillväxtprogrammen och EG : s strukturfonder , liksom olika typer av regionalt företagsstöd . ' ( I Budgetpropositionen för  Regionalt företagsstöd får bara ges i vissa delar Götalands län redovisar den största andelen kommunala av landet . 10 Övrig privat finansiering sker oftast  Regionalt utvecklingsanslag Kommitténs förslag : Det nuvarande länsanslaget Anslaget kan , liksom i dag , användas som projektmedel och till företagsstöd . Regionala företagsstöd - Region — Ingen vet hur framtiden blir. Om man har kr att investera, hur många olika.