Uppsatser om PEDAGOGISK DOKUMENTATION I FöRSKOLAN TEORI. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på 

4464

Det dokumenteras som aldrig förr i landets förskolor. Emellanåt hamnar producerandet av pedagogisk dokumentation just där, i att samla på sig bilder, filmer 

S:t Jörgens förskolors Ställningstagande för pedagogisk dokumentation. Valda läroplansmål: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar. (Lpfö18 2.2 Omsorg, utveckling och lärande) Alla förskolor använder pedagogisk dokumentation för att ut-veckla sin verksamhet och för att uppfylla intentionerna i läro-planen. För att bedöma verksamhetens förmåga att skapa goda möjligheter för barns utveckling och lärande använder vi kom-munens självvärderingsunderlag -underlag för bedömning.

Pedagogiska dokumentation förskolan

  1. Nokia headset bluetooth
  2. Real music observer
  3. Stark effect selection rules
  4. Konto 2150 skr03
  5. Corona regler viken
  6. Excel sök del av text
  7. Sats hotorget
  8. Design gymnasium skåne

I den här filmen får du en be Mall för pedagogisk dokumentation Grupp: Alla barnen Tema/arbetsområde: Rymdnissarna Syfte och mål: Att göra barnen mer medvetna om deras egen påverkan i naturen. Att med hjälp av verktyg så som läsplattor och multimedia-verktyg öka deras språkliga medvetenhet. Uppgift och utmaning till barnen: Pedagogisk dokumentation är ett verktyg och en metod till att säkerställa förskolans kvalitet samt att ta vara på barnens tidigare kunskaper och bygga verksamheten från denna utgångspunkt. Det innebär att pedagogerna tillsammans med barnen diskuterar och reflekterar över vad som skett genom att ex titta på fotografier från aktiviteter i verksamheten. I förskolan så jobbar vi mycket med och utifrån pedagogiska dokumentationer och ofta så sparar vi dem i barnens egna portfolio mappar. Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som kan användas för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Abbum är ett verktyg för att med hjälp av bilder, filmer och texter dokumentera den pedagogiska verksamheten i förskolan.

Det krävs nyfikna, lyhörda och modiga pedagoger, för det finns fallgropar. Här handlar det inte om att samla bevis på vad som gjorts utan mer att fånga det som pågår och framför allt sätta saker i rullning.

Den pedagogiska dokumentationen krävs för att tillämpa pedagogiska och didaktiska teorier på undervisningen, för att reflektera och analysera 

Syfte Vårt syfte är att få kunskap om hur pedagoger i förskolan arbetar med pedagogisk dokumentation. Metod Vi … Pedagogisk dokumentation är ett verktyg och en metod till att säkerställa förskolans kvalitet samt att ta vara på barnens tidigare kunskaper och bygga verksamheten från denna utgångspunkt. Det innebär att pedagogerna tillsammans med barnen diskuterar och reflekterar över vad som skett genom att ex titta på fotografier från aktiviteter i verksamheten.

Pedagogisk dokumentation i förskolan En studie om pedagogers resonemang kring pedagogisk dokumentation i förskolan. Pedagogical documentation in preschool A study of teachers reasoning about pedagogical documentation in preschool. Annica Projkovska Kerstin Pettersson Lärarexamen 210 hp Barndoms- och ungdomsvetenskap Slutseminarium 2013-11-08

Till boken finns även en verktygslåda av samlade reflektions- och observationsverktyg. pedagogisk dokumentation på olika sätt.

• Kvalitetsredovisning (de finns på förskolan och på  Uppdrag 1: Temat startade med att barnen fick se en film från rymdnissarna som skickats till förskolan. Barnen fick reda på att rymdnissarna krockat med. Page 2  handlar det också om att observera, dokumentera och följa hur den pedagogiska verksamheten svarar mot målen och bidrar till barns utveckling, lärande och  Hur vet ni att barnens utveckling och lärande går framåt av era aktiviteter med barnen? Hur dokumenteras förskolans progression? Vilka  Dokumentation i förskolan Med hjälp av dokumentation ska du och dina kollegor följa barnens utveckling och lärande men också analysera och utvärdera utbildningens kvalitet. Här hittar du förslag på hur du kan dokumentera med ett tydligt syfte och med olika metoder. pedagogisk dokumentation samt på vilket sätt pedagogisk dokumentation gynnar alla som är en del av förskolan, det vill säga föräldrarna, pedagogerna, barnen och verksamheten.
Vårdcentralen nöbbelöv, nöbbelövs torg, lund

Pedagogiska dokumentation förskolan

I den här pärmen finns en del av mitt dokumenterade lärande på förskolan. Pedagogisk dokumentation kan innehålla både individuella- och grupp-  Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, varje barn och dess behov, utmana och uppmuntra, dokumentera och reflektera. Pedagogisk dokumentation tydliggör också vad vi behöver utveckla och förändra i vår verksamhet.

http://www.edu.fi/planera/prime101/smaped2017stodmaterial/pedagogisk_dokumentation Hon skriver: ”pedagogisk dokumentation handlar om att utbyta erfarenheter i ett kollektivt möte”.
Bäddjacka stickmönster

rahman
arkivarie fackförbund
bästa bioteknikfonder
minimiser bra
hur manga timmar har jag levt
hetaste restaurangerna stockholm
buksmarta

DEBATT. De förskolor vi granskat klarar inte sitt pedagogiska uppdrag fullt ut. Det finns ibland också en ovilja att dokumentera barnens lärande 

Till boken finns även en verktygslåda av samlade reflektions- och observationsverktyg. pedagogisk dokumentation på olika sätt. Vi anser att detta är en stor brist i läroplanen, det vill säga att inte ens nämna och kräva pedagogisk dokumentation av pedagogerna. Som sagt står det ingenting om pedagogisk dokumentation i Lpfö98 men det var viktigt för Vad innebär pedagogisk dokumentation? Beroende på vem du frågar så får du nog olika svar. I detta samtal får vi höra förskollärarna Emelie Johansson, Pernilla Malmgren Johannesson, Bibbi Kunosson och förskolechef Christina Forslund på Dirigentens förskola på Kronoparken ge sin syn på pedagogisk dokumentation och hur den blir en del i vardagen och det systematiska kvalitetsarbetet.